Lidera Comunicació

Notes de premsa, Rodes de premsa, Plans de comunicació, Publicitat, Entrevistes...

Creació de pàgines web, màrqueting on line, gestió de Xarxes Socials (Facebook, Twitter)...

Organitzem tot tipus d’esdeveniments  i treballem perquè tinguin la millor cobertura mediàtica.